Göm meny

Examensarbete @ IMT


Examensarbete vid IMT
Nu är det dags att använda de kunskaper du tillägnat dig under studietiden i ett självständigt examensarbete. Detta arbete är för många studenter både det mest utmanande, men också mest spännande och roliga momentet i utbildningen. Här har vi samlat information för att underlätta för dig i ditt examensarbete. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta IMT:s utbildningsadministratör på studentservice@imt.liu.se

Förslag på examensarbeten
IMT har en årligen återkommande presentationsdag där företag, organisationer och forskargrupper kan presentera förslag på möjliga exjobb för studenterna. Här hittar du presentationerna från det senaste tillfället.

Rutiner vid uppstart

 • Regelverket för examensarbete hittar du på sidan för studieinformation. Sök ut ditt program och läs under fliken ”Generella bestämmelser”
 • Du kan också hitta relevant information på LiTH:s sidor om examensarbete.
 • Anmälan av examensarbete sker digitalt på LiTH:s gemensamma sida
 • Efter anmälan registrerar du dig på ditt examensarbete i studentportalen.
 • Du måste också fylla i denna blankett och lämna in den till utbildningsadministratören på IMT.
 • Om examensarbetet ska utföras internt på IMT måste du också fylla i detta kontaktformulär och lämna det till utbildningsadministratören.

Auskultationer
Framläggningar vid IMT annonseras på denna sida.

Framläggning

 • Framläggning ska normalt ske under terminstid. Undantag från detta görs i samråd med examinator, handledare och utbildningsadministratör.
 • Rapporten ska vara godkänd av din examinator minst två veckor innan planerad framläggning. Efter framläggning ska endast mindre justeringar göras.
 • Kontakta utbildningsadministratören minst två veckor innan planerad framläggning för att få ISRN-nummer samt information gällande annonsering.

Efter framläggning

 • Inom 10 arbetsdagar efter framläggningsdatum ska din, av examinator godkända, färdigställda rapport skickas till utbildningsadministratören.
 • Inom 10 arbetsdagar ska du även skicka in ditt reflektionsdokument till både examinator och utbildningsadministratör.
 • Publicera din godkända rapport på förlaget Linköping University Electronic Press i DiVA enligt denna instruktion.
Skicka in publiceringsgodkännande till utbildningsadministratören.

 

Om du blir sjuk ska du fylla i detta formulär.


För mer information kontakta:

Studierektor:
Marcus Larsson
epost: marcus.larsson@liu.se
Telefon: 013-286751
  Utbildningsadministratör:
Lena Wide
epost: lena.wide@liu.se
Telefon: 013-286775

Sidansvarig: Cissi Säfström
Senast uppdaterad: 2021-08-26